spot_img

Cách sử dụng hàm SUM trong Excel

Cách sử dụng hàm SUM trong Excel

SUM là một hàm Excel phổ biến và rất hữu dụng, hàm SUM dùng để tính tổng trong Excel. Và các tham số có thể là tham số đơn lẻ hoặc những dãy ô. Trong bài viết này, hocvien.org sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel, những lỗi thường gặp khi tính tổng bằng SUM và cách khắc phục.

Cấu trúc của hàm SUM

= SUM (number1, [number2], [number3] ……)

Hàm SUM sử dụng các đối số sau:

  1. Number1 (đối số bắt buộc) – Đây là mục đầu tiên mà chúng tôi muốn tính tổng.
  2. Number2 (đối số bắt buộc) – Mục thứ hai mà chúng ta muốn tính tổng.
  3. Number3 (đối số tùy chọn) – Đây là mục thứ ba mà chúng tôi muốn tính tổng.

Hàm tính tổng các giá trị được cung cấp dưới dạng đối số (tối đa 255 đối số). Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tham chiếu ô, phạm vi, mảng, hằng số và kết quả của các công thức hoặc hàm khác.

ví dụ 1

Giả sử chúng ta được cung cấp dữ liệu sau:

Đây là công thức tính tổng sales các quý trong năm của bạn Nguyễn Văn Linh:
Quý I + Quý II + Quý II + Quý IV =SUM(B8:E8)
Tính tổng các số trong các dải ô B8:E8. Bạn nhấn Enter để được tổng.

Bạn cũng có thể làm như sau, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi dấu phẩy,

Ví dụ:

  • =SUM(B8,C8,D8,E8)

Bạn có thể dùng công thức đơn giản để tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm các ô), nhưng hàm SUM dễ dùng hơn khi bạn làm việc với nhiều con số hơn. Ví dụ =SUM(B8:E8) ít có khả năng bị lỗi nhập bàn phím hơn so với =B2+C8+D8+E8.

spot_img

Must Read

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here